Дейности в областта на пожарната безопасност
внос,износ,монтаж,сервиз,консултации,експертизи и други ...
   тестове за решаване        електронни фактури
Български English Руски
Знаци и табели
Фирмата е производител на занаци и табели предназначени за използване за осигуряване на безопасни условия на труд и за осигуряване на пожарната безопасност.
Освен знаците посочени в Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, произвеждаме още много знаци и табели по индивидуална заявка. По-вече информация -->

- Списък на табелите и основните изисквания -
Приложение 2 към чл.10, ал.1
- Минимални изисквания към светещите знаци -
Приложение №6 към чл.11, ал.1
- Инструкции за цветовете в знаците -
Приложение 1 към чл.9
- Минимални изисквания към знаците поставяни върху контейнери и тръби -
Приложение 3 към чл.10, ал.2
- Минимални изисквани към знаците за маркиране на препятствия ш опасни места -
Приложение 5, към чл.10, ал.4 и 5
- Минимални изисквания към звуковите сигнали
Приложение 7 към чл.11,ал.2
- Минимални изисквания за знаците подавани с ръце
Приложение 8 към чл.11,ал.3Място за реклама:

Рекламни материали

Изработка на рекламни материали, вътрешна и външна реклама.