Дейности в областта на пожарната безопасност
внос,износ,монтаж,сервиз,консултации,експертизи и други ...
   тестове за решаване        електронни фактури
Български English Руски
Книги и формуляри
Клиентите могат да поръчат някои от най-често използваните дневници и кочани с формуляри. За удобство на потребителите продуктите са разпределени в няколко основни раздела:
- Дневници и формуляри попълвани в обектите в експлоатация и свързани с осигуряването на
пожарната безопасност;
- Дневници и формуляри, свързани с поддръжката, експлоатацията и ремонта на
съоръжения с повишена опасност (СПО)


в наличност
Ревизионна книга на съоръжение с повишена опасност (СПО)
цена: 4.80 лв. с ДДС
в наличност
Дневник за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители в обектите
цена: 4.80 лв. с ДДС
в наличност
Дневник за изключване на електрическото захранване след приключване на работнто време
цена: 4.80 лв. с ДДС
в наличност
Дневнкик за регистриране на издаваните актове за извършване на огневи работи на временни местта
цена: 4.80 лв. с ДДС


Място за реклама:

Рекламни материали

Изработка на рекламни материали, вътрешна и външна реклама.