Дейности в областта на пожарната безопасност
внос,износ,монтаж,сервиз,консултации,експертизи и други ...
   тестове за решаване        електронни фактури
Български English Руски
категории
Пожарогасители Противопожарно оборудване Пожарогасителни системи и инсталации ■ Водни пожарогасителни системи ■ Пожарогасителни системи с водна мъгла ■ Пенно пожарогасене ■ Крепителни и помощни материали ■ Газови пожарогасителни инсталации ■ Аерозолно пожарогасене ■ Пожарогасителни системи с огнегас.прах ■ Управления за пожарогасителни инсталации Аварийно осветителни тела Знаци и табели Пожароизвестителна техника Газ-сигнализация Системи за отделяне на дим и топлина при пожар (отдимяване при пожар) Гласово оповестяване Болнични системи Противопожарни автомобили Облекло и защитни средства за пожарникари Специално противопожарно оборудване Книги и формуляри Пожарозащитни (огнеустойчиви) врати Системи за откриване на горски пожари Средства за защита Условия на сайта Резервни части за пожарогасители
Пожарогасителни системи и инсталации
В категорията са представени елементи за изграждани на автоматични, полуавтоматични и ръчни пожарогасителни инсталации, като контролно сигнални клапани, спринклери и дренчери, помощна арматура, крепителни материали.
Представени са също елементи за различни видове гасителни инсталации - с вода, с прах, с инертни газове и др.
Информационни брошури за продукцията на концерна Tyco предназначена за пожарогасене:
- общта информация - pdf (ru)
- техника за пожарогасене - pdf (
ru)
- крепителни материали - pdf (ru)
- спринклерни системи - pdf (ru)
- пеногасене - pdf (ru)
- фитинги за противопожарни тръбопроводи pdf (ru)


Място за реклама:

Рекламни материали

Изработка на рекламни материали, вътрешна и външна реклама.