Дейности в областта на пожарната безопасност
внос,износ,монтаж,сервиз,консултации,експертизи и други ...
   тестове за решаване        електронни фактури
Български English Руски
Системи за отделяне на дим и топлина при пожар (отдимяване при пожар)
В редица случаи в сградите се налага използването на системи за отделяне на дим и топлина при пожар (атдимяване при пожар). Това са например стълбищните клетки в по-високите жилищни и обществени сгради, стълбищата за евакуация, които са без естествено осветление, производствени, складови и търговски помещения, гаражи и др., които имат характеристиките на безпрозоречни помещения и др. подбни.
Отдимяването може да се извършва, чрез изграждане на принудителна приточно-смукателна инсталация или, чрез специални
димни люкове и приточни отвори 
Общо представяне на системите за отдимяване с димни люкове -
pdf.
Ние предлагаме:
- Изработването на проекти за системи за отделяне на дим и топлина, състоящи се от
  димни люкове, системи за приточни отвори, принудителна приточно-смукателна         вентилация за осигуряване отдимяване на сградите;
- Изработване на проекти за пасивни и активни димни прегради;
- Доставка и монтаж на системи за отделяне на дим и топлина и димни прегради.
- Сервиз и периодично техническо обслужване на системите за отдимяване и на      димните прегради.


Място за реклама:

Рекламни материали

Изработка на рекламни материали, вътрешна и външна реклама.