Дейности в областта на пожарната безопасност
внос,износ,монтаж,сервиз,консултации,експертизи и други ...
   тестове за решаване        електронни фактури
Български English Руски
Средства за защита

нов продукт
в наличност
Пожарозащитната мaска представлява атмосферна въздушно-пречистващa система, създаваща подналягане чрез филтриращо устройство с пожароустойчива качулка.
Продуктът осигурява дихателна защита, защита за главата и очите и улеснява евакуацията при възникнал пожар и отделяне на отровен дим в атмосферата.


Място за реклама:

Рекламни материали

Изработка на рекламни материали, вътрешна и външна реклама.