Дейности в областта на пожарната безопасност
внос,износ,монтаж,сервиз,консултации,експертизи и други ...
   тестове за решаване        електронни фактури
Български English Руски

новини

Ново Разрешение за дейности по ПАБ
03 Юни 2012 г. виж
Нова наредба за ПБ на обектите в експлоатация
30 Октомври 2011 г. виж
Обръщение на ръководството
03 Юли 2010 г. виж
Тестове за проверка на знанията в различни области
22 Май 2010 г. виж
Тестове за проверка на знанията в различни области
22 Май 2010 г.
Пуснато е приложение с тестве предимно в областта на техническия надзор, пожарната безопасност, личните предпазни средства и др. За стартиране на приложението.

Целта на тестовете е да се проверят знанията на определена категория работници или служители. Тестовете са предназначени и за самопроверка и самообучение. Севсем умишлено не са дадени готовите решения и верните отговори, защото съставителите на тестовете са преценили, че по този начин се стимулира наизустяването. Според съставителите, по важно е съответните работници и служители да намерят верните решения, в съответните закони, наредби и стандарти, четейки, коментирайки във форумите,  обменяйки информация с други колеги или по друг начин, и така да стигнат до правилното решение на теста.


Място за реклама:

Видеонаблюдение

Електронен магазин за видеокамери, записващи устройства и др.

Сайт за сифони

Електронен магазин за продажба на сифони.

Стил М ООД

Производител на работно, униформено облекло и Лични Предпазни Средства.

Изработка на сайтове

Искате ли качествен уеб сайт? Промоционална цена от 240 лв.

Рекламни материали

Изработка на рекламни материали, вътрешна и външна реклама.

Styron Kft

Производител на пластмасови сифони за баня, за кухненски мивки, писоари и др.

Софтуер

ERP - софтуер за управление на фирма - изграден е на модулен принцип, като освен основните модули като -склад, покупки, продажби, счетоводство, Личен състав, ТРЗ и др. включва и специализирани модули, като например - за Технически надзор на СПО и за следене състоянието на пожарогасителите и др.