Дейности в областта на пожарната безопасност
внос,износ,монтаж,сервиз,консултации,експертизи и други ...
   тестове за решаване        електронни фактури
Български English Руски

новини

Ново Разрешение за дейности по ПАБ
03 Юни 2012 г. виж
Нова наредба за ПБ на обектите в експлоатация
30 Октомври 2011 г. виж
Обръщение на ръководството
03 Юли 2010 г. виж
Тестове за проверка на знанията в различни области
22 Май 2010 г. виж
Нова наредба за ПБ на обектите в експлоатация
30 Октомври 2011 г.
Вече е в сила нова наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите - Наредба №I-2377 от 15.09.2011 г. Новата наредба е значително по-прецизирана от старата. Има промени в изискванията по отношение на организацията на пожарната безопасност в обектите, а също и по отношение  на техническите условия за поддържане на системите, инсталациите и съоръженията  за пожарна безопасност.


Място за реклама:

Видеонаблюдение

Електронен магазин за видеокамери, записващи устройства и др.

Сайт за сифони

Електронен магазин за продажба на сифони.

Стил М ООД

Производител на работно, униформено облекло и Лични Предпазни Средства.

Изработка на сайтове

Искате ли качествен уеб сайт? Промоционална цена от 240 лв.

Рекламни материали

Изработка на рекламни материали, вътрешна и външна реклама.

Styron Kft

Производител на пластмасови сифони за баня, за кухненски мивки, писоари и др.

Софтуер

ERP - софтуер за управление на фирма - изграден е на модулен принцип, като освен основните модули като -склад, покупки, продажби, счетоводство, Личен състав, ТРЗ и др. включва и специализирани модули, като например - за Технически надзор на СПО и за следене състоянието на пожарогасителите и др.